Wettelijke vermeldingen

De onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van deze site.

Lees dit document zorgvuldig door, want het gebruik van deze site en de diensten die worden aangeboden betekent dat u ermee instemt. 

1. Intellectueel eigendom

Iedere reproductie of mededeling aan het publiek van materialen op deze site zonder toestemming is verboden. Iedere reproductie of mededeling aan het publiek zonder toestemming, op welke wijze dan ook, moet worden beschouwd als een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten onder Boek XI van het Wetboek van Economisch recht.

Tenzij anders vermeld op deze website, is AHL Distribution S.A. de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en van alle materialen op deze website, in overeenstemming met de bepalingen van Boek XI, titel 5, 6 en 7 van het Wetboek van Economisch recht.

Ieder gebruik en/of iedere reproductie en/of weergave in eender welke vorm van de merken, handelsnamen en logo’s op deze site is niet toegestaan zonder de toestemming van AHL Distribution S.A..

2. Hyperlinks

Deze AHL Distribution website bevat links naar andere websites waarover ze geen controle heeft. AHL Distribution kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of de werking van die websites.

Gebruikers en bezoekers van de website mogen geen hyperlink naar deze AHL Distribution site aanmaken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van AHL Distribution S.A.. 

3. Gebruik van gegevens

AHL Distribution S.A. is niet verantwoordelijk voor de interpretatie, de toereikendheid, de volledigheid en de actualisering van de gegevens en informatie op deze website, noch voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn of haar gebruik van de gegevens en informatie op www.ahl-distribution.com.

Voor zover toegestaan door de wet, kan AHL Distribution S.A. niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade die al dan niet het gevolg is van raadpleging en gebruik van deze site. 

4. Privacy

Alle persoonsgegevens die via deze site zijn doorgegeven zijn onderworpen aan het Privacy Policy van AHL Distribution S.A.. Voor meer informatie, zie ons Privacy Policy dat toegankelijk is via de volgende link.

5. Recht

De website www.ahl-distribution.com en deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen in verband met deze website en/of deze Gebruiksvoorwaarden.

6. Contact

Elk verzoek of elke vraag met betrekking tot het gebruik van deze website kan aan ons worden gericht op het volgende postadres AHL Distribution S.A. - 75, Rue de Saint-Hubert, B-6800 Recogne - België en per e-mail op het volgende adres: info(at)ahl-distribution.com.

© 2021 AHL Distribution S.A. - Alle Rechte vorbehalten.